Dario Fo en Franca RameHermann Hessered sea star SPACE FRAMECONTAINERWELTHERInntel hotel

Lezen over Hermann Hesse, Walther Rathenau, Thomas Mann, de merkwaardige lus in de literatuur, kunst en muziek, over kindsoldaten, Dario Fo en Franca Rame, Ovidius in de moderne architectuur, dat kan op mijn site. Vanaf mijn negentiende heb ik mij bezig gehouden met Hermann Hesse, vanaf 1998 al zijn essayistische werk vertaald in het Nederlands, wat nog nooit was gebeurd. Vanaf de oprichting van het Vlaams- Nederlandse literair /cultureel tijdschrift Schoon Schip in 1993 ben ik vaste medewerker en heb ik vele artikelen geschreven over kunst, literatuur, architectuur en mensenrechten, want ik was ook nog zes jaar Afrika-specialist bij Vluchtelingenwerk Noord Nederland. En het heeft allemaal te maken met de manier, waarop ik over het leven denk.
De zin van mijn leven ligt in de verdediging van de persoonlijkheid, van het individu tegenover de staat, de school, de kerken, tegenover alle soorten collectieven, de massa. Het grootste gedeelte van de mensheid is niet erg gedifferentieerd en heeft weinig talenten, heeft geen eigen leven en weinig denkvermogen, maar leeft en handelt als massa en dat zal altijd zo blijven. Hoe sneller de mensheid zich vermenigvuldigt en hoe meer technische middelen ze bezit, hoe meer ze vervlakt en tot een gelijkvormig collectief wordt. De mens in de massa heeft alleen als opdracht zich zo geruisloos mogelijk aan te passen en zijn persoonlijke verantwoordelijkheid tot een minimum terug te schroeven. Waar dat toe kan leiden kunnen we lezen in De opstand der horden van Ortega y Gasset, Hitlers Mein Kampf en de geschriften van Pol Pot. Een individualist ziet, hoort, voelt en denkt nauwkeuriger en gevoeliger, met meer nuances, maar hij is ook eenzaam en aan veel gevaren blootgesteld en zal nooit het geluk van de verantwoordingsloze massa smaken. Hij moet zijn leven in dienst van zijn vervolmaking, van zijn zelfwording stellen en daarmee dient hij tegelijkertijd de mensheid, want alle culturele waarden, godsdienst, kunst, filosofie etc., ontstaan op deze lange weg. Op deze weg wordt het individualisme tot een dienst aan de gemeenschap en verliest zo zijn odium van egoïsme.

 

 

 

 

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Stephen Idowu Krans ©2012 Iccc